For corporate info click here

Brister i infrastrukturen hot mot livskvalitén och näringslivet i Stockholm

pressmeddelande 2001-11-01 12:00

Brister i infrastrukturen hot mot livskvalitén och näringslivet i
Stockholm
Biltrafiken har ökat med 80% och köer samt förseningar i väg- och
kollektivtrafiken kostar näringsliv och befolkning i Storstockholm ca 8
miljarder i direkt tidsförlust. Enligt JMs rapport som idag bl a
presenteras på seminariet "Fungerande infrastruktur i Storstockholm ger
ökad livskvalitet", har Stockholmarnas restid fördubblats och var tredje
ung förälder har över en timmes restid till arbetet.
[REMOVED GRAPHICS]
Storstockholm är en växande region. Detta ställer inte enbart krav på
bostadsmarknaden, utan även på regionens infrastrukturlösningar. Bristen
av en fungerande infrastruktur påverkar idag livskvalitén för länets
invånare och konkurrenskraften för näringslivet. Både invånare och
näringsliv kräver förbättringar.

Enligt en ny Sifo-undersökning så har Stockholmföräldrarnas restid
fördubblats och var tredje har över en timmes restid till arbetet. 15%
av de unga föräldrarna anser sig tvingade att ta bilen och trots
miljödiskussioner kommer de inte att ändra på sina resvanor om det inte
satsas mer på kollektivtrafiken.

Om de unga Stockholmarna själva får bestämma vad Stockholm ska satsa på
så är enigheten stor: trafiken. 38% vill satsa på bättre bilvägar,
kollektivtrafik och kommunikationer. Trafikfrågan måste få en lösning
eftersom problemen direkt inkräktar på det dagliga livet och leder till
en minskning av livskvalitén.

Vägtrafiken har totalt ökat med 80% under perioden 1970-2000. Köerna och
förseningarna i väg- och kollektivtrafiken uppskattas kosta regionens
näringsliv och befolkning ca 8 miljarder kronor i direkt tidsförlust.

Dagens seminarium "Fungerande infrastruktur i Storstockholm ger ökad
livskvalitet" anordnas av JM med syftet att initiera nya synsätt och
skapa framtida möjligheter för infrastrukturen. Medverkar gör bl a
näringsminister Björn Rosengren, Stockholms Stads gatu- och
fastighetsborgarråd Sten Nordin, vice ordförande i svenskt Näringsliv
Sigrun Hjelmquist och riksdagsledamoten och ekonomiske talesmannen för
Folkpartiet Karin Pilsäter.

Ytterligare information lämnas av:
Martin Asp, JM AB, tel 08-782 87 00/-89 85, mobil 070 - 316 41 14
Stockholm 2001-11-01
JM AB
Koncernstab KommunikationDetta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01640/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01640/wkr0002.pdf

Jämför bostäder