For corporate info click here

JM uppför 700 bostäder och fyra kontorshus i Solna

pressmeddelande 2001-08-31 13:00

JM uppför 700 bostäder och fyra kontorshus i Solna
På fältet mellan Befästningskullen och Ritorp, mittemot Brunnsvikens
innersta del, kommer JM under de närmaste åren att bygga 700 lägenheter.
Längs E4 kommer fyra kontorspalats om vardera 10 000 kvm att få ett av
Stockholms absolut bästa skyltlägen, dessutom med utsikt över
Brunnsviken.
Hittills har JM färdigställt fyra kontorshus i Frösunda längs med E4,
samtliga ytor är uthyrda.

Att Solna är en av Storstockholms, och Sveriges, hetaste byggplatser
exemplifieras tydligt av Nya Frösunda. Området ligger centralt vid E4
och E18, tio minuter med bil från city och med raka spåret förbi Kista
till Arlanda. Natur och kultur ligger inpå husknutarna i form av
Hagaparken, Brunnsviken, Ulriksdal och Järvafältet.

Det nya området kommer att få en genomgående hög profil med särskilda
program för de allmänna ytornas utformning, för belysning och skyltning
liksom för färgsättningen av fasaderna mot E4.

Miljöprogrammet innehåller bland annat en vattenpark som kommer att leda
upp Råstaåns idag kulverterade vatten och rena det i olika steg innan
det n år Brunnsviken. Genom Nya Frösunda kommer den trädplanterade
Gustav III:s boulevard löpa och på så sätt binda ihop området med gamla
Frösunda.

Med denna utbyggnad kommer Solna få en sammanhängande stadsfront från
Nortull till Järva krog och gamla Ritorp kommer inte längre ligga
ensamt.

- Detaljplanen togs häromdagen, och vi räknar med byggstart .....
såvida det inte blir några överklaganden, säger JMs projektledare Per
Johansson. Hela projektet beräknas pågå under fem år.

Ytterligare information lämnas av
projektledare Per Johansson, tel 08-782 89 21 (kontor) och
Anders Joelsson, tel 08-782 85 25 (bostäder).

Bilder finns tillsammans med detta pressmeddelande på www.jm.se

Stockholm 2001-08-31
JM AB
Koncernstab Kommunikation

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00250/wkr0002.pdf

Jämför bostäder