For corporate info click here

En helt ny stadsdel i bostadsbristens Stockholm

pressmeddelande 2001-08-30 12:00

I Stockholm görs nu en satsning för att råda bot på innerstadens bostadsbrist. Det gamla industriområdet Årstadal vid Årstaviken, blir en ny, levande och variationsrik stadsdel. En socialt, kulturellt, tekniskt och ekologiskt väl fungerande miljö erbjuds 7 000 boende och lika många arbetande. Området utvecklas av JM och kallas Liljeholmskajen.

Stockholm växer och stadsgränsen flyttas 1 km söder ut. Vid Liljeholmskajen skapas en levande stadsdel med mångfald; bostäder för 7000 människor motsvarande 2500 lägenheter. I området kommer också arbetsplatser för lika många människor att finnas. Dessutom projekteras båtplatser, restauranger, promenadstråk, lokaler för samhälls- och kommersiell service samt platser för motion och rekreation. Hela området beräknas vara färdigt 2009.
– Detaljplanen för de första kvarteren är nu tagen för Stockholms nya innerstadsområde. Det direkta läget intill Södermalm med redan befintlig infrastruktur och goda kommunikationer har givit unika möjligheter att flytta tullsnittet, säger Mikael Söderlund, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholm Stad.
Med Liljeholmskajen byggs åter stad i klassisk mening vilket präglas av nytänkande och variation. Varje kvarter har sin egen karaktär och hushöjderna är skiftande. Lägenhetstyperna varierar från 1:or till 6:or. Arkitektoniska lösningar och ny teknik ska göra livet enklare, säkrare och bekvämare. Exempel är separat tvättstuga i lägenheten, IT-lösningar och egen leveransbox i entrén för att ta emot till exempel mat och kemtvätt som sänds hem.
– Liljeholmskajen är det enskilt största projektet i JMs mer än 50-åriga historia, säger Carl Eric Stålberg, JMs VD. Vi letar alltid efter platser som kan passa för vackra, funktionella och trivsamma bostäder. Området vid Årstaviken är i högsta grad ett sådant.
Miljöarbetet är en integrerad och naturlig del av den löpande verksamheten hos JM. En nyhet är att man i Liljeholmskajen använder "betongåtervinning", det vill säga betongmassorna från de rivna industrilokalerna används för att bygga gator. Det är första gången metoden används i Sverige vilket kan spara upp till 10 000 lastbilar med betongkross på stadens gator.

Stockholm 2001-08-30
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Jämför bostäder