For corporate info click here

Pressmeddelanden 2001


 • JM säljer fastigheter för ca 1150 mkr # realiserat resultat 135 mkr

  pressmeddelande 2001-11-15 12:00

  JM säljer fastigheter för ca 1150 mkr - realiserat resultat 135 mkr I en affär med Kungsleden säljer JM 15 fastigheter i Storstockholm, Uppsala, Norrköping, Göteborg, Mölndal och Västerås

 • Omfattande förvandling vid Liljeholmen

  pressmeddelande 2001-11-08 12:00

  Omfattande förvandling vid Liljeholmen Stockholm växer och stadsgränsen flyttas 1 km söder ut till Liljeholmen. Det är en av stadens viktigaste knutpunkter och här sker en omfattande förvandling

 • Brister i infrastrukturen hot mot livskvalitén och näringslivet i Stockholm

  pressmeddelande 2001-11-01 12:00

  Brister i infrastrukturen hot mot livskvalitén och näringslivet i Stockholm Biltrafiken har ökat med 80% och köer samt förseningar i väg- och kollektivtrafiken kostar näringsliv och befolkning i

 • Extra bolagsstämma i JM: Indragning av aktier samt ny styrelseledamot invald

  pressmeddelande 2001-10-17 13:00

  Extra bolagsstämma i JM: Indragning av aktier samt ny styrelseledamot invald En extra bolagsstämma i JM har idag den 17 oktober 2001, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat att genom

 • Start för 600 nya bostäder vid Bolinder Strand i Järfälla

  pressmeddelande 2001-09-27 13:00

  Start för 600 nya bostäder vid Bolinder Strand i Järfälla Nu startar JM i en första etapp produktionen av nya bostäder vid Bolinder Strand i Järfälla norr om Stockholm. Totalt beräknas det bli 600

 • Indragning av återköpta aktier

  pressmeddelande 2001-09-11 13:00

  Indragning av återköpta aktier Styrelsen i JM AB har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 17 oktober 2001 att genom indragning eliminera de 3.324.100 aktier (motsvarande 10 procent

 • Retirement of repurchased shares

  pressmeddelande 2001-09-11 13:00

  Retirement of repurchased shares The Board of JM AB decided today to propose that an extraordinary meeting of shareholders to be held on 17 October 2001 approve a cancellation of the 3,324,100

 • Flaggningsmeddelande - JM

  pressmeddelande 2001-09-05 13:00

  Flaggningsmeddelande - JM JM har den 5 september återköpt 224,100 aktier. JM har därmed uppfyllt sitt mandat att återköpa 10 procent av utestående aktier. Sammanlagt har 3,324,100 aktier återköpts

 • JM uppför 700 bostäder och fyra kontorshus i Solna

  pressmeddelande 2001-08-31 13:00

  JM uppför 700 bostäder och fyra kontorshus i Solna På fältet mellan Befästningskullen och Ritorp, mittemot Brunnsvikens innersta del, kommer JM under de närmaste åren att bygga 700

 • En helt ny stadsdel i bostadsbristens Stockholm

  pressmeddelande 2001-08-30 12:00

  I Stockholm görs nu en satsning för att råda bot på innerstadens bostadsbrist. Det gamla industriområdet Årstadal vid Årstaviken, blir en ny, levande och variationsrik stadsdel. En socialt, kulturellt, tekniskt och ekologiskt väl fungerande miljö erbjuds 7 000 boende och lika många arbetande. Området utvecklas av JM och kallas Liljeholmskajen

Jämför bostäder