For corporate info click here

Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

pressmeddelande 2000-10-27 13:00

Skanska säljer sitt aktieinnehav i JM

JMs VD kommenterar försäljningen enligt följande: - Skanskas försäljning
av aktieinnehavet i JM innebär en avslutning av ett mångårigt
ansvarsfullt ägande i JM. I och med detta fortsätter de senaste årens
ägarspridning med bland annat ökat utländskt ägande i JM. En naturlig
följd av detta är att förutsättningar skapas för en ökad likviditet i JM-
aktien till gagn för samtliga aktieägare, säger Carl Eric Stålberg, JMs
VD och koncernchef.


Stockholm 2000-10-27
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00660/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00660/wkr0002.pdf

Jämför bostäder