For corporate info click here

Organisationsförändringar i Västerås

pressmeddelande 2000-11-27 12:00

Förhandlingar i JM:
Organisationsförändringar i Västerås

JM har idag informerat fackliga företrädare inom Byggnads och Ledarna om
förslag till ny organisation. Effekten av den föreslagna organisationen
medför neddragning av bemanningen i JM, region Västerås.

Motivet till ny organisation är starkare fokus på projektutveckling.

Förändringen innebär förslag om att samtliga trä- och betongarbetare,
cirka 30 personer samt två tjänstemän, blir uppsagda på grund av
arbetsbrist.

"Som ett modernt projektutvecklingsföretag har regionen inte möjlighet
att vara ledande såväl inom projektutveckling som produktion",
kommenterar JMs personalchef Göran Malmberg.

Förhandlingarna kommer att återupptas den 30 november 2000.

Varsel kommer att lämnas till Länsarbetsnämnden.

Ytterligare information lämnas av personalchef Göran Malmberg, telefon
08-782 87 85, mobil 070-606 87 85 eller regionchef Leif Larsson, telefon
021-80 11 80 eller
mobil 070-588 23 27.

Stockholm 2000-11-27
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00990/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00990/wkr0002.pdf

Jämför bostäder