For corporate info click here

Ny ägarbild i JM

pressmeddelande 2000-11-22 12:00

Ny ägarbild i JM
Skanska har som tidigare meddelats sålt samtliga aktier i JM. Det totala
värdet av aktieposten uppgick till 1.850 Mkr motsvarande 26,5 procent av
kapitalet.

De största ägarna i JM är nu

Kapitalandel %
SEB, fonder och stiftelser 12,5
Nordbanken, fonder och stiftelser 11,1
AMF, pension- o. Sjukförsäkring 6,6
Fjärde AP-fonden 5,4
Föreningssparbankens fonder 5,2
Handelsbanken, fonder och försäkr. 3,8
Skandia 3,7
Stefan Persson Placerings AB 3,6
SPP, försäkring och fonder 2,8
Utländska institutioner 21,3
Övriga aktieägare 24,0

Eventuella frågor besvaras av VD Carl Eric Stålberg, tel 08-782 88 33.

Stockholm 2000-11-22
JM AB
Koncernstab kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01150/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01150/wkr0002.pdf

Jämför bostäder