For corporate info click here

JM uppför kontor och laboratorium åt Q-Med i Uppsala för 130 Mkr

pressmeddelande 2000-12-14 12:00

JM uppför kontor och laboratorium åt Q-Med i Uppsala för 130 Mkr

JM har erhållit uppdraget av Q-Med att i direkt anslutning till tidigare
anläggning i Librobäck, Uppsala, uppföra nya kontors- och
laboratorielokaler. Entreprenadsumman uppgår till 130 Mkr.

Totalt omfattar entreprenaden 11.000 kvm.

Under produktionstiden kommer Q-Med att hyra kontor i före detta
Nordvirors lokaler, ett projekt i Kungsängen nära Fyrisån, som JM och
Skanska nyligen förvärvat i syfte att utveckla en ny stadsdel i Uppsala.
I avvaktan på detaljplan och bygglov är avsikten att hyra ut befintliga
lokaler i Kungsängen, där således Q-Med blir en stor tillfällig
hyresgäst.

De nya lokalerna i Librobäck kommer att färdigställas successivt och
inflyttningen kommer att ske i etapper under 2002.

"Vi är glada för detta uppdrag från Q-Med som vi samarbetat med även
tidigare. Vi ser detta som ett gott exempel på JMs kompetens som
projektutvecklare. Dels i och med att vi kan erbjuda tillfälliga lokaler
åt Q-Med i Kungsänen, dels eftersom vi kommer att kunna erbjuda
nyproducerade bostäder till anställda i Q-Med i takt med att företaget
expanderar", säger JMs regionchef i Uppsala Zdravko Markovski.

Ytterligare information lämnas av Anders Wimmerstedt, produktionschef JM
Uppsala,
telefon 018-18 95 00 eller 070-328 95 05.

Stockholm och Uppsala 2000-12-14

JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01070/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01070/wkr0002.pdf

Jämför bostäder