For corporate info click here

JM säljer fastigheter för cirka 100 Mkr # realiserat resultat 22 Mkr

pressmeddelande 2000-12-14 12:00

JM säljer fastigheter för cirka 100 Mkr - realiserat resultat 22 Mkr

JM har sålt fyra fastigheter för cirka 100 Mkr till olika köpare.
Affären ger JM ett realiserat resultat om cirka 22 Mkr.

Det är förvaltningsfastigheterna Beckasinen 2 (bostadshus på Birger
Jarlsgatan), Tegen Större 1 (mindre bostadshus på Lidingö) samt
Domnarvet 10 (kontors- och lagerhus i Lunda industriområde) som nu
försålts. Dessutom har del av projektfastigheten Stormhatten 2 i Örebro
försålts.

"Det är ett viktigt led i JMs roll som projektutvecklare att omsätta
färdigutvecklade fastigheter. De intäkter som fastighetsförsäljningarna
ger, återinvesteras i nya utvecklingsprojekt. JM har hittills i år sålt
fastigheter för 2,2 miljarder kronor med ett realiserat resultat om 530
Mkr", säger VD Carl Eric Stålberg, JM AB.

Ytterligare information lämnas av VD Carl Eric Stålberg, telefon 08-782
88 33.

Stockholm 2000-12-14
JM AB

Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00770/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00770/wkr0002.pdf

Jämför bostäder