For corporate info click here

JM Danmark köper mark i Köpenhamn # 350 sjönära lägenheter planeras

pressmeddelande 2000-12-21 12:00

JM Danmark köper mark i Köpenhamn - 350 sjönära lägenheter planeras
JMs dotterbolag JM Danmark A/S har köpt byggrätter om 41.000 m2 i
sjönära läge i Köpenhamn. Här planerar JM att utveckla 350 bostäder.
Köpet kompletterar JMs tidigare köp av bygrätter till 170 lägenheter i
samma område.

Säljare är DS Industries och Sjælsø Gruppen.

JM Danmark har nu bostadsprojekt med över 750 lägenheter i sin
projektportfölj. Huvudparten är belägen i attraktiva delar av centrala
Köpenhamn.

Ytterligare information lämnas av VD Morten G. Fossum, tel 0045-35 25 57
70
eller 23 23 90 73 eller utlandschef Ragnar Hedin, JM Stockholm, tel 070-
582 88 11.

Stockholm 2000-12-21
JM AB

Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00980/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT00980/wkr0002.pdf

Jämför bostäder