For corporate info click here

Press­meddelanden

Här hittar du JMs samlade pressmaterial: pressreleaser, högupplösta bilder, bakgrundsmaterial och kontaktinformation. 

Du kan även prenumerera på JMs pressutskick. Klicka här för att komma till engelsk språkversion av Pressrum.

Vill du följa JMs nyhetsflöde via twitter?
Klicka här för att komma till JMs twitter-kanal.


 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2021

  pressmeddelande 2020-09-09 09:00

  Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses per den 31 juli 2020 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Delårsrapport januari – juni 2020

  pressmeddelande 2020-07-14 08:00

  STABILITET I DEN SVENSKA BOSTADSAFFÄREN

 • JM förvärvar byggrätter i Södertälje, Stockholm

  pressmeddelande 2020-06-24 08:00

  JM har tecknat avtal med Södertälje kommun om förvärv av fastigheten Karleby 4:1 m. fl. i Södertälje, Stockholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör utveckling av cirka 450 bostäder

 • JM förvärvar byggrätter i Malmö

  pressmeddelande 2020-06-17 15:00

  JM har tecknat ett överlåtelseavtal med Wihlborgs Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Torrdockan 7 vid Dockplatsen i Malmö. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 170 bostäder och 700 kvm kommersiell yta

 • Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande 2020-06-05 14:01

  Anders Wimmerstedt tillträder som ny affärsenhetschef för JM Entreprenad fr o m 1 juli 2020. Tillförordnad affärsenhetschef Sören Bergström har därmed fullföljt sitt uppdrag att ställa om JM Entreprenad till renodlad anläggningsverksamhet och lämnar samtidigt koncernledningen

 • JMs första Smarta kvadrat-projekt

  pressmeddelande 2020-05-28 09:50

  Under 2017 lanserade JM boendekonceptet Smarta kvadrat. Kvarteret IQ i Linero, Lund är JMs första Smarta kvadrat-projekt och är nu säljstartat

 • JM överklagar Finansinspektionens beslut om konsolidering av bostadsrättsföreningar

  pressmeddelande 2020-05-26 12:09

  Finansinspektionen har, som redan kommunicerats, per 2020-05-20 meddelat beslut avseende JMs årsredovisning 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. JM delar inte FIs bedömning utan ser det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer därför att överklaga FIs beslut

 • Malin Lundgren ny HR-direktör

  pressmeddelande 2020-05-25 11:00

  Malin Lundgren har utsetts till ny HR-direktör i JM. Hon får ansvaret att leda koncernens HR-organisation.  Malin tillträder tjänsten senast den 19 november 2020 och kommer att ingå i JMs koncernledning

 • Finansinspektionen anser att JM ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS

  pressmeddelande 2020-05-20 08:59

  Finansinspektionen har idag meddelat beslut avseende JMs årsredovisning för 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. Någon sanktionsavgift har inte kommit ifråga

 • Mikael Åslund ny affärsenhetschef för JM Fastighetsutveckling

  pressmeddelande 2020-04-29 10:00

  Mikael Åslund tillträder befattningen och tar samtidigt plats i JMs koncernledning per den 1 maj 2020

Jämför bostäder