For corporate info click here

Samarbete med elever i Bredäng om konstprojekt

nyhet 2019-03-22 10:19

JM bygger projekt Alba Lilium med 137 hyreslägenheter i Bredäng utanför Stockholm. I samband med det har en konsttävling hållits för elever i en sjundeklass i området.

I närheten av projektet ska ett konstverk uppföras för att smycka området. För att engagera de boende och för att och väcka intresse för Alba Lilium, ordnade JM nyligen en konsttävling för eleverna i intilliggande Slättgårdsskolan.

– Vi ville att eleverna skulle få sätta sin prägel på projektet och känna sig delaktiga och stolta av utvecklingen i deras närområde, berättade Nicklas Backfjärd, chef för JM Hyresbostäder.

Under tre månader har eleverna arbetat, i grupp eller enskilt, med att ta fram sina bidrag. De har själva fått bestämma vad de vill göra för typ av konstverk och i vilket material.

En jury utsedd av JM har granskat alla bidragen.

Det vinnande bidraget blev en röd ros i plast på en stenplatta, med spotlights och en liten platta med guldtext. De fyra eleverna som jobbade med konstverket heter Joye, Iman, Tabia och Fadila. Vinsten blir förstås att få sitt konstverk byggt i kvarteret. Dessutom bjuder JM hela klassen på en aktivitet som den vinnande gruppen får bestämma.

– Vi skulle göra någonting som representerar Bredäng. Många har fördomar om Bredäng, att det finns många invandrare här och att man inte har en framgångsrik framtid. Vi ville visa att man kan lyckas oavsett var man kommer ifrån. Rosen är en symbol för det. Mellan kronbladen i rosen tänkte vi att det skulle komma ut ljus som visar att det finns ljus i slutet av tunneln, säger de.

Konstverket beräknas stå klart i juni.

Inflyttning i hyresbostäderna i Alba Lilium påbörjas under 2019.

Jämför bostäder