For corporate info click here

Byggbolag tar gemensamt ansvar för säkrare arbetsplatser

nyhet 2019-09-12 13:09

JM medverkar till att ge platsledningen de bästa förutsättningar att leda en säker arbetsplats och säkerställa att varje person har rätt behörighet för att vistas på arbetsplatsen och utföra arbetsmoment.

JM har tillsammans med Peab, Skanska och Veidekke i samarbete med ID06 AB enats om en gemensam digital lösning, ID06 Kompetensdatabas, som gör det enklare för platsledningen att kontrollera och följa upp att underentreprenörer och egna medarbetare har de utbildningsbevis/certifikat som krävs för att få utföra vissa arbetsmoment på en bygg-/anläggningsplats.

Det har sedan länge funnits utbildningar som krav för att få utföra riskabla arbetsmoment i branschen. Men det har varit svårt och omständligt att kontrollera att varje individ på byggarbetsplatsen verkligen har den utbildning som ett arbetsmoment kräver. Framför allt vad gäller underentreprenörer har det varit svårt att kontrollera. Nu får vi en lösning där utbildningsbevis som krävs för att få utföra vissa arbeten registreras digitalt för både underentreprenörer och egna medarbetare. Utbildningsbevis "lagras" sedan på ID06 kortet och blir synliga för platsledningen via inpasseringssystemet.

Målet är att vi ska vara igång med systemet i januari 2020 och successivt börja fylla på med utbildningsbevis.

Jämför bostäder