For corporate info click here

JM blir Svanenmärkt – och firar med svan-bonanza

nyhet 2018-09-14 14:40

JM har alltid arbetat med hållbarhet i fokus, men nu tar de steget längre och Svanenmärker alla egna bostäder i hela koncernen – vilket JM är först i Norden med. Det firar JM genom att inreda en lägenhet på ett minst sagt annorlunda sätt…

Redan på 90-talet började JM arbeta metodiskt med hållbarhet och miljö, och sedan 2008 har JM byggt hus, som till och med är mer energieffektiva än vad myndigheterna kräver. Att alla JMs egna bostäder som byggs i alla koncernens länder nu blir Svanenmärkta är ett bra kvitto på det fokuserade miljöarbetet.

Ett Svanenmärkt hus måste leva upp till högt ställda miljökrav och att hela koncernen nu blir Svanenmärkt är unikt i Norden. Det gör dem till det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker hela sin produktion av egna bostäder. Som ett led i det arbetet ställer JM också krav på alla sina underleverantörer och partners att leva upp till de högt satta kraven när det gäller bland annat miljögodkända produkter.

- Att köpa en bostad är att planera för framtiden. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för miljön och en ökad livskvalitet för dem som bor i våra hus. Det ligger i vårt DNA, säger Johan Skoglund, VD på JM.

Svanenmärkningen omfattar samtliga JMs egna bostäder som projekteras från och med 2018 i Sverige, Norge och Finland. Kvarteret Nor i Täby är det första JM-hus som blir Svanenmärkt, och det har JM valt att fira med riktig svan-bonanza.

Läs mer om JMs hållbarhetsarbete

Jämför bostäder