For corporate info click here

JM kan halvera mängden byggavfall

nyhet 2017-06-02 13:01

Genom att effektivisera byggprocessen går det att halvera mängden materialspill på JMs bostadsbyggen.

Det finns flera viktiga åtgärder som kan minska avfallsmängderda betydligt. Målet är att senast år 2021 ha minskat mängden avfall till 15 kilo per kvadratmeter byggd bruttoarea, BTA.

Byggbranschen genererar årligen en tredjedel av Sveriges totala mängd avfall. Sedan år 2010 ger JMs byggprojekt upphov till i genomsnitt 29 kilo avfall per kvadratmeter bruttoarea BTA, det vill säga summan av alla våningsplans area. Målet är att halvera den här mängden senast 2021, som en del av JMs hållbarhetsmål för resurseffektivitet.

Läs hela artikeln

Jämför bostäder