For corporate info click here

SBC Bo blir en del av JM AB

nyhet 2015-02-02 12:08

Sedan 2 februari 2015 kommer all verksamhet i SBC Bo att bedrivas under varumärket JM.

I början av 2010 överlät SBC Mark huvuddelen av sin verksamhet – projektutveckling av bostäder - till SBC Bo AB. SBC sålde därefter 70 procent av SBC Bo till JM. I avtalet bestämdes också att JM, senast vid årsskiftet 2014/2015, skulle förvärva resterande del av SBC Bo. Detta har nu skett och från och med den 2 februari 2015 äger JM 100 procent av bolaget.

Namnet SBC Bo tillhör SBC, vilket betyder att bolaget kommer att namnändras och att all kommande verksamhet sker under varumärket JM.

I avtalet bestämdes också att de projekt, som fanns i bolaget vid förvärvet 2010, i första hand skulle erbjudas Bospararna. Det är Bostadsrätterna som erbjuder ett bosparande, som bland annat innebär att spararen får köplats och förtur till vissa projekt.

Två bostadsprojekt kvar

I dagsläget finns två projekt kvar att utveckla och genomföra. Dessa ligger i områdena Hyllie i Malmö och Årsta i Stockholm. JM har därför kommit överens med Bostadsrätterna att, i det fall dessa båda projekt genomförs före 2019-12-31, så ska bostäderna i första hand att erbjudas Bospararna.

Snart säljstart i Årsta

Mejeriet i Årsta kommer att erbjudas till Bosparare under våren 2015. 

Vad gäller projektet i Hyllie, Malmö är det i planerarstadiet och därför finns ingen tidsplan fastställd än. De kunder som redan har visat intresse för har blivit/kommer att bli kontaktade bland annat med brev.

Kontakt

All administration och frågor kring Bosparande hanteras även fortsättningsvis av Bostadsrätterna; info@bostadsratterna.se.

För frågor om de specifika bostadsprojekten, vänligen kontakta JM Kundtjänst via e-post kundtjanst.bostad@jm.se eller telefon 020-57 00 57. Telefontider ordinarie vardagar är följande: måndag–fredag kl. 9–16, lunchstängt kl. 12–13. Ringer du från utlandet, ring +46 8-782 87 00 och ange att du vill prata med Kundtjänst.

Jämför bostäder