For corporate info click here
 • JMs experter kontrollerar alltid om marken vi ska bygga på innehåller miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Varje år undersöker de och åtgärdar föroreningar på en yta motsvarande 20 fullstora fotbollsplaner. Hanteringen är komplicerad och dyr men innebär en stor samhällsnytta.

  Byggande befriar städerna från gifter

  nyhet 2020-08-28

  JMs experter kontrollerar alltid om marken vi ska bygga på innehåller miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Varje år undersöker de och åtgärdar föroreningar på en yta motsvarande 20 fullstora fotbollsplaner. Hanteringen är komplicerad och dyr men innebär en stor samhällsnytta.

 • JM testkör en eldriven hjullastare som är bättre både för klimatet och arbetsmiljön. Hjullastaren är en del av utvecklingsprojektet Fossilfri Byggarbetsplats, ett samarbete mellan JM och maskinuthyraren Cramo.

  Eldriven hjullastare starkare och bättre för klimatet

  nyhet 2020-06-17

  JM testkör en eldriven hjullastare som är bättre både för klimatet och arbetsmiljön. Hjullastaren är en del av utvecklingsprojektet Fossilfri Byggarbetsplats, ett samarbete mellan JM och maskinuthyraren Cramo.

 • Höghuset Höyhensaari i stadsdelen Böle i Helsingfors blir Finlands första Svanenmärkta bostadshus. Projektet är inledningen på en övergång till att bygga 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Sverige, Norge och Finland.

  Finlands första Svanenmärkta bostadshus byggt av JM

  nyhet 2020-06-16

  Höghuset Höyhensaari i stadsdelen Böle i Helsingfors blir Finlands första Svanenmärkta bostadshus. Projektet är inledningen på en övergång till att bygga 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Sverige, Norge och Finland.

 • Idag inviger JM sina första Svanenmärkta flerbostadshus i Norge, Presterødalléen. Det miljömärkta projektet är det första i en övergång till 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Norge, Sverige och Finland.

  JM inviger första Svanenmärkta husen i Norge

  nyhet 2020-06-11

  Idag inviger JM sina första Svanenmärkta flerbostadshus i Norge, Presterødalléen. Det miljömärkta projektet är det första i en övergång till 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Norge, Sverige och Finland.

 • Idag fortsätter JM att testgjuta med nya betongblandningar som ger lägre utsläpp av klimatgasen koldioxid. År 2030 ska JMs utsläpp från byggverksamheten vara nära noll.

  Ny betong ger mindre utsläpp av klimatgaser

  nyhet 2020-06-05

  Idag fortsätter JM att testgjuta med nya betongblandningar som ger lägre utsläpp av klimatgasen koldioxid. År 2030 ska JMs utsläpp från byggverksamheten vara nära noll.

 • Den 15 maj låste de första bostadsrättsägarna upp dörrarna till sina lägenheter i det miljömärkta kvarteret Nor i Täby park. Huset har totalt 132 lägenheter och är JMs första Svanenmärkta flerbostadshus.

  Första Svanenmärkta flerbostadshuset i JM-koncernen

  nyhet 2020-06-03

  Den 15 maj låste de första bostadsrättsägarna upp dörrarna till sina lägenheter i det miljömärkta kvarteret Nor i Täby park. Huset har totalt 132 lägenheter och är JMs första Svanenmärkta flerbostadshus.

 • Måndagen 11 november gjordes första gjutningen till projekt K7 på Liljeholmskajen, Stockholm. Det som utmärker K7 mot andra projekt i området är att samtliga bostäder är ägarlägenheter.

  Första gjutningen av K7 ägarlägenheter på Liljeholmskajen

  nyhet 2019-11-13

  Måndagen 11 november gjordes första gjutningen till projekt K7 på Liljeholmskajen, Stockholm. Det som utmärker K7 mot andra projekt i området är att samtliga bostäder är ägarlägenheter.

 • Den 6 november utsågs mottagarna av utmärkelsen Årets VD 2019 och i kategorin Stora företag fick Johan Skoglund utmärkelsen Årets VD.

  Johan Skoglund utsedd till Årets VD 2019

  nyhet 2019-11-07

  Den 6 november utsågs mottagarna av utmärkelsen Årets VD 2019 och i kategorin Stora företag fick Johan Skoglund utmärkelsen Årets VD.

 • JM har i Sverige nu valt att gå med i svenska branschnätverket Håll Nollan, en samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

  JM går med i Håll Nollan

  nyhet 2019-10-29

  JM har i Sverige nu valt att gå med i svenska branschnätverket Håll Nollan, en samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

 • JM medverkar till att ge platsledningen de bästa förutsättningar att leda en säker arbetsplats och säkerställa att varje person har rätt behörighet för att vistas på arbetsplatsen och utföra arbetsmoment.

  Byggbolag tar gemensamt ansvar för säkrare arbetsplatser

  nyhet 2019-09-12

  JM medverkar till att ge platsledningen de bästa förutsättningar att leda en säker arbetsplats och säkerställa att varje person har rätt behörighet för att vistas på arbetsplatsen och utföra arbetsmoment.

Visa 10 fler (av 46)

Jämför bostäder