For corporate info click here

Koncernledning

JMs organisation är indelad i Koncernstaber, Affärsenheter och Regioner.

En decentraliserad organisation med tydligt delegerat resultat- och marknadsansvar har medfört en starkt affärsdriven kultur i JM-koncernen.

 

Johan Skoglund

VD och koncernchef 
Anställningsår: 1986
Medlem i koncernledningen: 2000
Aktier i JM : 50 000
Konvertibler i JM : 11 060 917 kr
Väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med: 0
Född: 1962
Civilingenjör KTH, Stockholm 1986 och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan, Stockholm 1998.

Arbetslivserfarenhet: 30 år på JM i olika befattningar såsom platsingenjör, projektledare, regionchef och affärsenhetschef. Sedan 2002 VD och koncernchef.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Castellum AB, Svenskt Näringsliv och Mentor Sverige.

 

Martin Asp

Affärsenhetschef JM Norge och JM Finland. VD JM Norge AS.
Anställningsår: 1996
Medlem i koncernledningen: 2011
Antal aktier i JM: 6 295
Konvertibler: 2 827 082 kr
Född: 1973. Civilingenjör LTU 1997. Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 2000. Fil kand Ekonomi Stockholm Universitet 2010.

Tidigare befattningar: Arbetsledare, projekteringsledare och projektledare i JM samt VD Kvarnholmen Utveckling AB.

Styrelseordförande i JM Norge AS. Styrelseledamot JM Suomi Oy.

Sören Bergström

Affärsenhetschef JM Entreprenad
Anställningsår: 1988
Medlem i koncernledningen: 2001
Antal aktier i JM: 5 000
Konvertibler: 1 144 542 kr
Född: 1956. Civilingenjör KTH. Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 1996. Executive Management Program Handelshögskolan 2001.

Tidigare befattningar: Projektledare, VD i tre olika dotterbolag och regionchef. Affärsenhetschef JM Produktion 2002-2006. Affärsenhetschef JM Bostad Riks 2007-2017. Inköpsdirektör 2018. VD JM Entreprenad AB 2019.

Maria Bäckman

Chefsjurist, Koncernstab Juridik och Exploatering
Anställningsår: 2000
Medlem i koncernledningen: 2012
Antal aktier i JM: 1 100
Konvertibler: 1 471 554 kr
Född: 1973. Jur. kand. Stockholms universitet 1997.

Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl, tingsnotarie Uppsala tingsrätt.

Per Lundquist

Chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik samt IT)
Anställningsår: 2016
Medlem i koncernledningen: 2016
Antal aktier i JM: 3 000
Konvertibler: 2 827 082 kr
Född: 1967. Civilingenjör LiTH, Teknisk Fysik och Elektroteknik 1993.

Tidigare befattningar: Senior Vice President Operations på Cramo AB. Toyota Material Handling Europe, Toyota Industries och Cap Gemini.

Styrelseledamot i JM Norge AS och JM Suomi Oy. 

Susanne Persson

Affärsenhetschef JM Bostad Riks
Anställningsår: 2013
Medlem i koncernledningen: 2018
Antal aktier i JM: 1 857
Konvertibler: 339 750 kr
Född: 1969. Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola
1992. Bachelor of Science Ecole National de Ponts et Chaussées Paris.

Tidigare befattningar: Skanska-koncernen som trainee, projektingenjör, affärschef Småhus, PEAB Sverige som regionchef. Regionchef JM Bostad Riks, Region Syd 2013–2017. Affärsenhetschef JM Bostad Riks 2018–.

Helena Söderberg

HR-direktör
Anställningsår: 2010
Medlem i koncernledningen: 2010
Antal aktier i JM: 1 300
Konvertibler: 300 905 kr
Född: 1967. Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, Uppsala universitet 1991.

Tidigare befattningar: Nordisk HR Director Alstom Transport samt olika HR-funktioner inom Skanska-koncernen.

 

Pär Vennerström

Affärsenhetschef JM Bostad Stockholm
Anställningsår: 2001
Medlem i koncernledningen: 2014
Antal aktier i JM: 3 750
Konvertibler: 0 kr
Född: 1974. Civilingenjör KTH, Väg och Vatten 1999. Executive Management Program Handelshögskolan 2015.

Tidigare befattningar i JM: Projektledare, Regionchef Stockholm Nordväst 2008-2009, Regionchef Stockholm Syd 2009–2014. 

Anders Wimmerstedt

Produktionsdirektör
Anställningsår: 1984
Medlem i koncernledningen: 2018
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 817 530 kr
Född: 1964. Byggnadsingenjör.

Tidigare befattningar: 30 år på JM i olika ledande befattningar, bland annat som projektledare, arbetschef och produktionschef. 
Sedan 2011 Chef Bostad Produktion Stockholm med övergripande ansvar för utvecklingen av produktionsverksamheten inom JM Bostad.

Styrelseledamot i JM Norge AS och JM Suomi Oy.

Claes Magnus Åkesson

Ekonomi- och Finansdirektör, IR
Anställningsår: 1998
Medlem i koncernledningen: 1998
Antal aktier i JM: 27 774
Konvertibler: 7 523 433 kr
Född: 1959. Civilekonom Handelshögskolan Stockholm 1984. Advanced Management Programme, INSEAD, Frankrike.

Ericsson-koncernen 1987–1998: chefscontroller Asien, ekonomi- och finanschef Malaysia samt regioncontroller Asien.

Styrelseledamot i JM Norge AS, Concentric AB och Handicare AB.

 

 

Mikael Åslund

Affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling
Anställningsår: 2000
Medlem i koncernledningen: 2020
Antal aktier i JM: 100
Konvertibler: 750 904 kr
Född: 1972. Civilingenjör LTU, Väg och Vatten 1997. Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan 2005. Executive Management Program Handelshögskolan 2017.

Tidigare befattningar i JM: Kvalitetsledare, Projekteringsledare, Projektledare, Regionchef Stockholm Stad 2009-2020. 

Jämför bostäder