For corporate info click here

Historik

JMs historik från 1945 då det bildades till idag.

1945
1945 bildar byggmästare John Mattson sitt företag John Mattson Byggnads AB, det företag som idag är JM AB.

50-talet
Expansion! JM växer och folkhemmet byggs. Amerikansk kultur flödar in över gränserna och svensk formgivning har en glansperiod.

Bostädernas standard höjs med familjen i centrum och nya områden byggs enligt ABC-principen: Arbete, Bostad, Centrum. JM bygger till exempel bostäder åt HSB i Stockholm, Farsta, Nacka och Saltsjöbaden.

Bolaget lanserar också den nya boendeformen rad- och kedjehus. Till en början är allmänheten skeptisk, men snart tar försäljningen fart.

60-talet
Popen gör sitt intåg. Det behövs nya hem i Sverige och under denna tid byggs bostäder i det så kallade miljonprogrammet. Stockholms City är i stark förändring och JM är med och bygger Hötorgscity. Bygget av Wennergren Center blir klart. I Norrköpingstrakten bygger JM Kolmårdens Djurpark.

1965
John Mattson säljer byggverksamheten i bolaget till AB Industrivärden. John Mattsson slutar som VD men kvarstår som styrelseordförande fram till 1979.

Under denna tid växer bolaget genom en lång rad företagsköp. JM etableras också i Belgien.

70-talet
Starka färger och mjuka former. Det är tidens melodi och IKEA börjar på allvar prägla de svenska hemmen. Många flyttar ut från storstaden i Gröna Vågen eller samlas i kollektivboenden. JM bygger bland annat Kulturhuset i Stockholm.

80-talet
Axelvaddar, pastellfärger och syntpop. Postmodernismen präglar arkitekturen och JM är bland annat med och skapar ett nytt bostadsområde i Stockholm, Södra Station.

1982
JM börsintroduceras.

1987
Skanska förvärvar Industrivärdens aktieinnehav i JM och blir stor majoritetsägare.

90-talet
Lågkonjunktur blir till IT-eufori. I bostäderna satsas på kvalitet. Ljus, rymd och sunda material är nyckelord för dagen. JM bygger till exempel Millesgårdens nya Konsthall och Europas första intelligenta villaområde, 'Smarta huset' på Värmdö utanför Stockholm.

1995
Genom försäljningar och förvärv via apportemission stärks JMs finansiella ställning markant, samtidigt som JM får två nya större ägare (Apoteksbolaget och Bergaliden).

1996
Genom aktieförsäljningar från de större ägarna skapas ytterligare ägarspridning och ökad handel i aktien.

1997/98
Större fastighetsförsäljningar möjliggör ökade investeringar i framtida projekt.

I början av 1998 förvärvar JM det norska byggbolaget Byggholt AS. Byggholt driver en likartad verksamhet som JM, med inriktning på projektutveckling av bostäder och entreprenadverksamhet.

1999
Fortsatta fastighetsförsäljningar och renodling av rollen som projektutvecklare. Etablering i Danmark. Ny organisation och nya finansiella mål.

2000-talet
JM går in i sitt sjätte årtionde.

2000
Skanska avyttrar sitt aktieinnehav i JM.

2003
Fortsatta försäljningar av färdigutvecklade fastigheter. Större förvärv av bostadsfastigheter för utveckling.

2005
JM firar 60-års jubileum. JM bygger cirka 4 000 bostäder varje år, omsätter drygt 8 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare.

2006
JM etablerade verksamhet i Finland med fokus på Huvudstadsregionen (Storhelsingfors).

2007
Produktions- och försäljningsstart i Finland.

2008
JM inför lågenergihus som standard i all bostadsproduktion i Sverige.

2011
JM förvärvar entreprenad- och projektutvecklingsbolaget Öie AS i Oslo.

2015
JM firar 70-års jubileum. JM bygger cirka 3 700 bostäder, omsätter 14 miljarder kronor och har 2 300 medarbetare.

2018
JM är det första nordiska byggbolag som Svanenmärker alla egenutvecklade bostäder i koncernen, bostäder som projekteras från och med första januari 2018. Vårt mångåriga arbete för minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling blir synligare för bostadskunderna.

2020
JM fyller 75 år.

Jämför bostäder