For corporate info click here

Kort om JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden

Verksamheten

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JMs största delmarknader är storstadsområdena Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund och Oslo-området i Norge.  Vår strategiska inriktning är tillväxtmarknader i Norden där vi skall vara ledande projektutvecklare av kvalitativa bostäder. 

Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.  

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.  

Bostadsbyggrätter ger goda förutsättningar

JM investerar kontinuerligt i utvecklingsbar mark för framtida produktion. Vid årsskiftet 2018/2019 hade JM cirka 35 900 disponibla byggrätter varav majoriteten i Storstockholm.

Marknadsposition

I Sverige har JM en bedömd marknadsposition som nummer ett (privata bostadsmarknaden på orter där JM har verksamhet) och är bland de främsta i Norge. 

Marknad

Större konkurrenter

Sverige Peab, Skanska, HSB och Bonava
Norge OBOS, Selvaag Bolig,  Skanska och Veidekke
Finland (Huvudstadsregionen) YIT, Bonava, Skanska och SRV

 

Den finansiella rapporteringen sker i affärssegment

Affärssegmentet JM Bostad Stockholm utvecklar bostadsprojekt i Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. 

Affärssegmentet JM Bostad Riks utvecklar bostadsprojekt i tillväxtorter i Sverige exklusive Storstockholm. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder.

Affärssegmentet JM Utland utvecklar bostadsprojekt i Norge och Finland. Verksamheten omfattar förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder. Intäkter och resultat för affärssegmentet redovisas enligt successiv vinstavräkning.

Affärssegmentet JM Fastighetsutveckling utvecklar i huvudsak hyresrättsbostäder och vård- och omsorgsboenden samt kontorsfastigheter i Storstockholm. Affärssegmentets fastigheter ska i sin helhet utgöras av fastigheter avsedda för projektutveckling. I verksamheten ingår JM@home som erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningar samt boendetjänster.

Affärssegmentet JM Entreprenad bedriver byggproduktion åt externa och interna kunder inom Storstockholmsområdet. 

Jämför bostäder