For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2017

rapport 2017-07-14 08:00

FORTSATT STABIL UTVECKLING PÅ SAMTLIGA MARKNADER


· Intäkterna enligt segmentsredovisningen ökade till 8 644 mkr (7 727) och rörelseresultatet ökade till 1 188 mkr (893). Rörelsemarginalen ökade till 13,7 procent (11,6)
· Resultatet före skatt ökade till 1 467 mkr (801). Resultat efter skatt ökade till 1 201 mkr (617)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 43,6 procent (27,5). Resultatet per aktie under första halvåret ökade till 16,90 kronor (8,40)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 294 mkr (1 487)
· Antal sålda bostäder uppgick till 1 735 (1 958) och produktionsstarterna uppgick till 1 719 (1 772).

Jämför bostäder