For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2014

rapport 2014-07-15 08:00

FORTSATT GOD UTVECKLING FÖR BOSTADSVERKSAMHETEN

· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 6 521 mkr (6 244) och rörelseresultatet ökade till 785 mkr (709). Rörelsemarginalen ökade till 12,0 procent (11,4)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 6 495 mkr (6 094) och rörelseresultatet ökade till 820 mkr (638). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med positiv resultatpåverkan om 35 mkr (-71)
· Resultatet före skatt ökade till 790 mkr (609). Resultat efter skatt ökade till 599 mkr (457)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 29,9 procent (23,5). Resultatet per aktie under första halvåret ökade till 7,80 kronor (5,70)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 290 mkr (–187)
· Antal sålda bostäder uppgick till 1 485 (1 652) och produktionsstarterna ökade till 1 410 (1 382). Förutsättningar för ökad nivå produktionsstarter i Norge under andra halvåret.

  
För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 - 782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2.200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder