For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2014

rapport 2014-04-24 14:00

GOD UTVECKLING FÖR BOSTADSVERKSAMHETEN

· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 037 mkr (2 875) och rörelseresultatet ökade till 379 mkr (335). Rörelsemarginalen ökade till 12,5 procent (11,7)
 

· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 2 969 mkr (2 698) och rörelseresultatet ökade till 391 mkr (288). Intäkter och resultat förstärks av positiv omräkning för JM Utland med resultatpåverkan om 12 mkr (–47)
 

· Resultatet före skatt ökade till 374 mkr (273). Resultat efter skatt ökade till 283 mkr (208)
 

· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 26,1 procent (20,9). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 3,70 kronor (2,60)
 

· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –241 mkr (–309)
 

· Antal sålda bostäder uppgick till 697 (709) och produktionsstarterna ökade till 694 (574).

   

För ytterligare information kontakta:

Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 - 782 89 71

Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 87 00
  

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2.200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder