For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2007

rapport 2007-04-26 13:35

Hög lönsamhet och stabil försäljning

- Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

- Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till 492 mkr (356) och första kvartalets resultat efter skatt ökade till 358 mkr (287). Rörelsemarginalen ökade till 16,4 procent (13,0)

- Fastighetsförsäljningar om 471 mkr (511) gav ett resultat om 76 mkr (65)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade kraftigt till 48,3 procent (36,2). Resultatet per aktie för första kvartalet ökade till 3,90 kronor (2,90)

- Koncernens kassaflöde inklusive försäljningar av fastigheter uppgick till
272 mkr (64)

För fullständig delårsrapport se bifogad PDF.

Jämför bostäder