For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2004

rapport 2004-11-01 14:15

Delårsrapport januari - september 2004

- Nettoomsättningen ökade till 5 842 mkr (5 563) och periodens resultat efter skatt uppgick till 201 mkr (209)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 287 mkr (300)
- Fastighetsförsäljningar om 722 mkr (2 116) gav ett resultat om 96 mkr (400)
- Antalet sålda bostäder ökade till 3 349 (2 007)
- För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 5 procent (0). Resultatet per aktie för niomånadersperioden blev 7 kronor (7)
- Stabilt kassaflöde har höjt soliditeten till 42 procent (33)

Stockholm den 1 november 2004

Johan Skoglund
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Ytterligare information och kommande informationstillfällen

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 - 782 89 71

Kommande informationstillfällen:
23 februari 2005, Bokslutskommuniké för 2004
28 april 2005, Delårsrapport perioden januari - mars 2005
28 april 2005, Bolagsstämma

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 200 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt-utveckling av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

JM AB, 169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00
www.jm.se
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT21240/wkr0001.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder