For corporate info click here

Bokslutskommuniké för 2003

rapport 2004-02-16 15:06

JM-koncernen

Bokslutskommuniké för 2003

Stabilare marknad och breddat bostadsutbud

· Nettoomsättningen uppgick till 7 787 mkr (8 872) och årets
resultat efter skatt till 187 mkr (253)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 267 mkr (368)
· Fastighetsförsäljningar om 2 219 mkr (3 015) gav ett resultat
om 411 mkr (523)
· Antalet sålda bostäder under 2003 ökade kraftigt med 27 procent
till 3 189 (2 511)
· Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 6 procent (7).
Resultatet per aktie blev 7 kronor (9)
· Förbättrad bostadsmarknad under fjärde kvartalet och bättre
produktanpassning höjde försäljningen av bostäder
· Under fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet och den
räntebärande nettoskulden minskade med 1,4 mdkr till 2,6 mdkr
· Nya kontroll- och projektstyrningsrutiner införda samt fokus på
effektivitet
· Styrelsen föreslår utdelning om 5 kronor per aktie (10)


För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/16/20040216BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/16/20040216BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder