For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2004

rapport 2004-08-18 11:23

Delårsrapport januari - juni 2004

- Nettoomsättningen ökade till 4 058 mkr (3 856) och periodens resultat efter skatt uppgick till 114 mkr (234)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 165 mkr (332)
- Fastighetsförsäljningar om 693 mkr (2 101) gav ett resultat om 86 mkr (399)
- Antalet sålda bostäder nära fördubblades till 2 393 (1 275)
- För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till
2 procent (5). Resultatet per aktie för första halvåret blev 4 kronor (8)
- Fortsatt minskning av balansräkningen har höjt soliditeten till 39 procent (35)

Stockholm den 18 augusti 2004

Johan Skoglund
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Ytterligare information och kommande informationstillfällen

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 - 782 89 71

Kommande informationstillfällen:
1 november 2004, Delårsrapport perioden januari - september 2004
23 februari 2005, Bokslutskommuniké för 2004
28 april 2005, Delårsrapport perioden januari - mars 2005
28 april 2005, Bolagsstämma

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 200 och omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt-utveckling av bostäder och i selektiv utsträckning av kommersiella lokaler i centrala lägen i expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor kännetecknar verksamheten.

JM AB, 169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00
www.jm.se
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20650/wkr0001.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder