For corporate info click here

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

rapport 2003-10-22 13:32

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

· Nettoomsättningen uppgick till 5 563 mkr (6 571) och periodens
resultat till 209 mkr (460)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 300 mkr (646).
· Fastighetsförsäljningar om 2 116 mkr (1 692) gav ett resultat
om 400 mkr (270), varav 97 mkr (270) ingår i resultat
projektutveckling.
· Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm,
fullföljd genom förvärv av bostadsbestånd i Vaxholm om
cirka 1 100 bostäder.
· Sålda bostäder under perioden ökade till 2 007 (1 825).
· Resultat projektutveckling uppgick till 166 mkr (724).
Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till -1,3 procent (12,4).
· För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på
eget kapital till 0 procent (18) och resultatet per aktie
uppgick till 0 kronor (22).

Stockholm den 22 oktober 2003

Johan Skoglund
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.


Ytterligare information och kommande informationstillfällen
För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71

Kommande informationstillfällen
16 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003
28 april 2004 Delårsrapport perioden januari - mars 2004
28 april 2004 Bolagsstämma

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 500 och
omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges
ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt
utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i
expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.

JM AB, 169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00
www.jm.se


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00550/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder