For corporate info click here

JM-koncernen Delårsrapport januari-juni 2003

rapport 2003-07-21 17:25

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 332 mkr (416).

· Fastighetsförsäljningar om 2 101 mkr (921) gav ett resultat om
399 mkr (176), varav 96 mkr (176) ingår i resultat projektutveckling.

· Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm,
fullföljd genom förvärv av bostadsbestånd i Vaxholm.

· Sålda bostäder under perioden ökade till 1 275 (1 251).

· Resultat projektutveckling uppgick till 159 mkr (470).
Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till 1,9 procent (12,1).

· För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på
eget kapital till 5 procent (19) och resultatet per aktie uppgick
till 7 kronor (23).Stockholm den 21 juli 2003

Johan Skoglund
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.


Ytterligare information och telefonkonferens

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71

Den 22 juli kl. 09.00 anordnar JM telefonkonferens. Johan Skoglund och
Claes Magnus Åkesson svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring +46
8 562 137 06 fem minuter innan konferensens början.

Kommande informationstillfällen

22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003
16 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 600 och
omsättningen uppgår till cirka 8 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges
ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt
utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i
expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.

JM AB, 169 82 Stockholm
Besöksadress: Telegrafgatan 4, Solna
Tel. 08-782 87 00 Fax 08-782 86 00
www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder