For corporate info click here

Bokslutskommuniké för 2002

rapport 2003-02-13 08:35

Bokslutskommuniké för 2002

·Resultatet efter finansiella poster uppgick till 368 mkr (1629)

·Resultatförsämringar om 385 mkr i ett antal bostadsprojekt inom
region Stockholm stad hänförligt till försiktigare marknadsbedömning och
oförutsedda kostnadsökningar

·Nedskrivning av exploateringsmark och fastigheter med 256 mkr
(39) främst i Stockholm, till följd av förändrade plan- och
marknadsbedömningar, varav 241 mkr (0) belastar resultat
projektutveckling

·Övriga delar av verksamheten utvecklas enligt plan

·Fastighetsförsäljningar om 3 015 mkr (4 074) gav ett resultat
om 523 mkr (928), varav 473 mkr (166) ingår i resultat projektutveckling

·Resultat projektutveckling uppgick till 459 mkr (957) och
marginalen uppgick till 5,4 procent (11,8)

·Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7 procent (30) och
vinsten per aktie till 9 kronor (36)

·Styrelsen föreslår utdelning om 10 kronor per aktie (14)

Stockholm den 13 februari 2003
JM AB (publ)


Styrelsen


För ytterligare information och kommande informationstillfällen

För ytterligare information hänvisas till
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71

Tryckt årsredovisning för 2002 finns tillgänglig torsdag den 27 mars på
JMs huvudkontor.

Bolagsstämma hålls den 23 april 2003 kl 17.00 på JMs huvudkontor,
Telegrafgatan 4, Solna

23 april 2003 Delårsrapport perioden januari - mars 2003
21 juli 2003 Delårsrapport perioden januari - juni 2003
22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00170/wkr0001.doc Hela kommunikén
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00170/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Jämför bostäder