For corporate info click here

JM-koncernen Delårsrapport januari - mars 2003

rapport 2003-04-23 15:33

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 mkr (324).

· Fastighetsförsäljningar om 1 897 mkr (902) gav ett resultat om
367 mkr (174), varav 64 mkr (174) ingår i resultat projektutveckling.

· Bytesaffär kontors- mot bostadsfastigheter i Stockholm.

· Resultat projektutveckling uppgick till 102 mkr (358).
Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till 2,6 procent (13,5).

· För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på
eget kapital till 7 procent (27) och vinsten per aktie uppgick
till 9 kronor (34).


För ytterligare information och kommande informationstillfällen

För ytterligare information hänvisas till
Johan Skoglund, VD och koncernchef 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör 08 - 782 89 71


21 juli 2003 Delårsrapport perioden januari - juni 2003
22 oktober 2003 Delårsrapport perioden januari - september 2003
Februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003

JM AB är ett publikt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Antalet
anställda i Sverige, Norge, Danmark och Belgien är cirka 2 600 och
omsättningen uppgår till cirka 9 miljarder kronor. Bolaget är Sveriges
ledande bostadsutvecklare och verksamheten bedrivs med fokus på projekt
utveckling av såväl bostäder som kommersiella lokaler i centrala lägen i
expansiva orter. En bred satsning på kvalitets- och miljöfrågor
kännetecknar verksamheten.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01160/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder