For corporate info click here

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2002

rapport 2002-08-15 15:26

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2002

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 416 mkr (1
034)

* Fastighetsförsäljningar om 921 mkr (2 670) gav ett resultat om
176 mkr (702) som för första halvåret 2002 i sin helhet ingår i resultat
projektutveckling

* Resultat projektutveckling ökade till 470 mkr (355).
Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden
uppgick till 12,1 procent

* För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på
eget kapital till 19 procent och vinsten per aktie uppgick till 23
kronor

* Mål 2003-2005 har fastställts med krav på ökad försäljning med
bibehållen marginal och avkastning------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder