For corporate info click here

Delårsrapport 1 Januari – 31 mars 2002

rapport 2002-04-18 15:05

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

- Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om 174 mkr (304) som för första kvartalet 2002 i sin helhet ingår i resultat projektutveckling

- Resultat projektutveckling ökade till 358 mkr (159). Projektutvecklingsmarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 13,5 procent

- För den senaste tolvmånadersperioden uppgick räntabiliteten på eget kapital till 27 procent och vinsten per aktie uppgick till 34 kronor

Jämför bostäder