For corporate info click here

Niomånadersrapport 1 januari - 30 september 2000

rapport 2000-10-24 13:00

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000

SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2000

- Nettoomsättningen ökade 16 procent till 4.755 (4.088) mkr och
resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades och uppgick till
973 (461) mkr
- Avkastning eget kapital och vinst per aktie för den senaste
tolvmånadersperioden uppgick till 24 procent respektive 24 kronor
- Resultat projektutveckling inklusive projektrelaterade
fastighetsförsäljningar ökade med 102 procent till 420 (208) mkr och
marginalen förbättrades till 9,9 (5,9) procent
- Fastighetsförsäljningar under perioden uppgår till 2.100
(1.510) mkr och gav ett resultat om 510 (278) mkr
[REMOVED GRAPHICS]
Ytterligare information lämnas av Carl Eric Stålberg, VD och
koncernchef, telefon 08-782 88 33 alternativt Claes Magnus Åkesson,
ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-782 89 71.


Stockholm 2000-10-24
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Detta och tidigare pressmeddelande finns även på www.jm.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01190/wkr0002.pdf

Jämför bostäder