For corporate info click here

Delårsrapport Januari - Mars 2000

rapport 2000-04-27 13:00

TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2000

KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2000

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 261 (272) mkr.
- Resultat projektutveckling ökade med 77 procent till 83 (47)
mkr och marginalen förbättrades till 6,1 (4,7) procent.
- Koncernens nettoomsättning ökade 24 procent till 1.524 (1.227)
mkr.
- Fastighetsförsäljningar under perioden om 416 (1.240) Mkr gav
ett resultat om 166 (218) mkr.


Ytterligare information lämnas av Carl Eric Stålberg, VD och
koncernchef, telefon 08-782 88 33 alternativt Claes Magnus Åkesson,
ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-782 89 71.


Stockholm 2000-04-27

JM AB Koncernstab Kommunikation------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00120/wkr0001.pdf Hela rapporten

Jämför bostäder