For corporate info click here

Produktionsstarter Q3 2014

Här presenteras JMs produktionsstarter kvartalsvis. Listan, som omfattar hela JM-koncernen, uppdateras i samband med att kvartalsrapporten släpps.

 

Stockholm    
Projekt Kommun Antal bostäder
Ekarna 2  Stockholm 66
Fullriggaren, Kanalstaden  Österåker 47
Sandhamn 4  Stockholm 66
Tallkronan, Järvastaden  Solna 102
Tyresö Näsby 2  Tyresö 86
Totalt   367
     
Riks    
Projekt Kommun Antal bostäder
Baronessan Örebro 34
Bellevue Park, Kviberg  Göteborg 72
Tegelbacken  Uppsala 84
Österport 1  Västerås 42
Totalt    232
     
Utland    
Projekt Kommun Antal bostäder
Bjerkejordet  Ullensaker, Norge 35
Havnegården  Larvik, Norge 28
Hovinbekken II  Oslo, Norge 74
Løypetonet B2-3  Meland, Norge 28
Spirea Park 2  Oslo, Norge 52
Några mindre projekt utanför Oslo Oslo, Norge 31
Torphusene Fredensborg, Danmark 20
Totalt   268
     
Totalt antal produktionsstarter Q3 2014 867

Jämför bostäder