For corporate info click here

Produktionsstarter Q1 2015

Här presenteras JMs produktionsstarter kvartalsvis. Listan, som omfattar hela JM-koncernen, uppdateras i samband med att kvartalsrapporten släpps.

 

Stockholm

   

Projekt

Kommun

Antal bostäder

Nockebylunden Stockholm 117
Berghus 4, Liljeholmskajen Stockholm 55
Kajhusen, Dalénum 5 Lidingö 103
Tyresö Näsby 3 Tyresö 76

Totalt

 

351

     

Riks

   

Projekt

Kommun

Antal bostäder

Galjonen A/Glasbruket 5 Malmö 37
Kvarnbyvallen sh Göteborg 27
Bratteråsbacken 2 Göteborg 74
Jasminen Örebro 32
Genuan 1 Västerås 50
Österport 2 Västerås 45

Totalt 

 

265

     

Utland

   

Projekt

Kommun

Antal bostäder

Presterød C1 Tønsberg, Norge 12
Løypetonet B Meland, Norge 21
Damsgård Brygge trinn 2 Bergen, Norge 54
Några mindre projekt i Norge Norge 19
Asunto Oy Espoon Huuhkaja Esbo, Finland 26

Totalt

 

132

     

Totalt antal produktionsstarter Q1 2015

 

748

Jämför bostäder