For corporate info click here

Här kan aktieägare beställa tryckt information

Önskar du som är aktieägare i JM beställa årsredovisning eller delårsrapporter - eller tillfälligt ändra adress - så kan du göra det här. Om du inte längre önskar få tryckt information från JM så kan du även avbeställa informationen.

Gå in på Aktieägarservice.
OBS! Adressändring vid flytt måste alltid anmälas till din bank.

 

Jämför bostäder