For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2020-06-30: 23 466

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

13 975 000

20,1

Länsförsäkringar Fonder

4 222 528

6,1

Swedbank Robur Fonder

4 128 592

5,9

AMF Försäkring & Fonder

2 881 569

4,1

Dimensional Fund Advisors

2 262 725

3,3

Vanguard

2 082 972

3,0

AFA Försäkring

1 723 988

2,5

Handelsbanken Fonder

1 526 616

2,2

Lannebo Fonder

1 455 614

2,1

Candriam

1 358 366

2,0

Övriga aktieägare

33 965 292

48,8

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 30 juni 2020 ägdes cirka 52 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder