For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2020-01-31: 20 645

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

14 200 000

20,4

Länsförsäkringar Fonder

5 786 762

8,3

BlackRock

4 436 941

6,4

Swedbank Robur Fonder

3 897 731

5,6

Dimensional Fund Advisors

2 904 523

4,2

Handelsbanken Fonder

2 827 875

4,1

AFA Försäkring

2 127 621

3,1

Vanguard

1 967 254

2,8

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 564 000

2,2

XACT Fonder

1 442 919

2,1

Övriga aktieägare

28 427 636

40,8

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 31 januari 2020 ägdes cirka 53 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder