For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2020-09-30: 23 105

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

13 975 000

20,1

AMF Försäkring & Fonder

5 431 240

7,8

Länsförsäkringar Fonder

4 779 713

6,9

Swedbank Robur Fonder

4 009 055

5,8

Dimensional Fund Advisors

2 200 651

3,2

Vanguard

2 026 088

2,9

Handelsbanken Fonder

1 763 085

2,5

AFA Försäkring

1 723 988

2,5

Lannebo Fonder

1 671 614

2,4

Candriam

1 549 350

2,2

Övriga aktieägare

30 453 478

43,8

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 30 september 2020 ägdes cirka 49 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder