For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2019-11-30: 20 385

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

14 200 000

20,4

Länsförsäkringar Fonder

4 959 229

7,1

Black Rock

4 150 151

6,0

Swedbank Robur Fonder

3 869 900

5,6

Handelsbanken Fonder

3 275 000

4,7

Dimensional Fund Advisors

2 901 804

4,2

AFA Försäkring

2 127 621

3,1

Vanguard

1 956 691

2,8

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 564 000

2,2

DWS Investments

1 243 932

1,8

Övriga aktieägare

29 334 934

42,1

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 30 november 2019 ägdes cirka 53 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder