For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2020-02-29: 20 648

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

13 975 000

20,1

Länsförsäkringar Fonder

5 854 135

8,4

BlackRock

4 529 255

6,5

Swedbank Robur Fonder

3 809 962

5,5

Handelsbanken Fonder

3 015 000

4,3

Dimensional Fund Advisors

2 720 536

3,9

AFA Försäkring

2 127 621

3,1

Vanguard

1 982 462

2,8

XACT Fonder

1 443 707

2,1

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 224 000

1,8

Övriga aktieägare

28 901 584

41,5

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 29 februari 2020 ägdes cirka 53 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder