For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2020-04-30: 23 010

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

13 975 000

20,1

Swedbank Robur Fonder

4 379 029

6,3

BlackRock

4 246 784

6,1

Länsförsäkringar Fonder

3 681 173

5,3

Handelsbanken Fonder

2 590 000

3,7

Dimensional Fund Advisors

2 320 582

3,3

AFA Försäkring

2 127 621

3,1

Vanguard

2 104 565

3,0

XACT Fonder

1 452 432

2,1

Norges Bank

1 422 066

2,0

Övriga aktieägare

31 284 010

45,0

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 30 april 2020 ägdes cirka 54 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder