For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2019-07-31:  21 149

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

14 200 000

20,4

Swedbank Robur Fonder

5 530 100

7,9

BlackRock

4 103 101

5,9

Dimensional Fund Advisors

2 925 058

4,2

Länsförsäkringar Fonder

2 164 903

3,1

AFA Försäkring

2 135 666

3,1

Franklin Templeton

2 012 487

2,9

SEB Fonder

1 972 839

2,8

Handelsbanken Fonder

1 950 000

2,8

Vanguard

1 936 856

2,8

Övriga aktieägare

30 652 252

44,1

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 31 juli  2019 ägdes cirka 54 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder