For corporate info click here

Ägarbild

JMs största ägare visas i tabellen nedan.

Totalt antal aktieägare per 2019-09-30:  20 597

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital, %

OBOS BBL

14 200 000

20,4

Länsförsäkringar Fonder

4 520 786

6,5

Swedbank Robur Fonder

4 167 588

6,0

BlackRock

4 034 524

5,8

Dimensional Funds Advisors

2 901 781

4,2

Handelsbanken Fonder

2 200 000

3,2

AFA Försäkring

2 127 621

3,1

Vanguard

1 960 616

2,8

Franklin Templeton

1 817 164

2,6

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

1 564 000

2,2

Övriga aktieägare

30 089 182

43,2

Totalt

69 583 262

100,0

Av det totala aktiekapitalet per den 30 september 2019 ägdes cirka 55 procent av utländska placerare.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Jämför bostäder