For corporate info click here

Fakturering

JM arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor. Därför ber vi att fakturor skickas in till oss elektroniskt. Fakturorna ska alltid vara märkta med JMs projektnummer, kostnadsställe eller förvaltarenhet samt för- och efternamn på beställare.

JM kan ta emot elektroniska fakturor på två olika sätt:

1. E-faktura via PEPPOL eller vår e-fakturaoperatör (VAN-operatör) InExchange

För större leverantörer rekommenderar vi att ni skickar fakturor via PEPPOL eller vår e-fakturaoperatör InExchange. För att komma igång, kontakta InExchange på telefon 0500-44 63 60 eller gå in på www.inexchange.se. Mer information om PEPPOL finns på Galaxy Gateway.

Avser ni skicka fler än 20 e-fakturor per månad till JM, via eget system eller en e-fakturaoperatör, ber vi er skicka en testfaktura första gången. Skriv TEST i fakturanummerfältet. Testfaktura krävs så att vi på JM tillsammans med er som leverantör kan säkerställa att all information på e-fakturan kommer med.

Vänligen observera att alla fakturor som saknar giltig kostnadsbärare avvisas och blir returnerade till leverantören. JM accepterar inte fakturor med fler än en kostnadsbärare.

JM har tre olika kostnadsbärare:

  • Projektnummer inklusive projektelement (till exempel P.0xxxxx.x.x)
  • Kostnadsställe (K0xxxx)
  • Förvaltarenhet (F0xxxx)  

Se separat dokument 'JMs krav på märkning av faktura'

För information om GLN-nummer, se dokument ’E-fakturadresser och VAT-nummer’.

2. Webbfakturering via BEAst Portal eller InExchange Web

Detta faktureringssätt riktar sig främst till leverantörer som:

  • Har mindre fakturavolymer
  • Snabbt vill komma igång kostnadsfritt
  • Saknar anpassat affärssystem
  • Har fått tidigare faktura i retur på grund av felaktigheter och vill kunna skicka enligt JMs krav på märkning utan att ställa ut ny faktura

BEAst Portal är byggbranschens gemensamma fakturaportal. Den är gratis att använda och du kan komma igång direkt med din fakturering så snart du som leverantör skapat ett användarkonto. Samma konto kan användas vid fakturering mot alla de företag som står nämnda som anslutna. Kom igång idag via:  BEAst Portal

InExchange Web kan du snabbt och enkelt registrera dina fakturor som sedan skickas elektroniskt till JM. Tjänsten är kostnadsfri upp till 100 fakturor per år. Mer information finns på: www.inexchange.se.

Vid frågor som inte besvaras av BEAst Portal support eller InExchange support, ber vi er vänligen skicka ett e-mail till JM.

Jämför bostäder