For corporate info click here

JM som samarbetspartner

Att bygga hus och samhällen är till stor del också en fråga om förtroenden. Långsiktiga sådana; våra hus ska ju stå i minst hundra år och vara till nytta för de som bor där och för samhället i stort. Detta gäller naturligtvis även våra övriga interna och externa kontakter. Ett ömsesidigt förtroende ger helt enkelt bättre och smidigare samarbete.

Vill du bli leverantör till JM? Fyll i en intresseanmälan här.

Varför är JM en bra samarbetspartner för dig som leverantör?

- Vi har samlade stora volymer på standardiserade produkter.

- Vi driver utvecklingsarbete tillsammans med våra leverantörer.

- Vi är en ekonomiskt stark beställare.

- Vi har lång framförhållning - unikt i branschen.

- Vi har långa avtalstider med köptrohet.

- Vi har ett starkt varumärke.

Vår inköpspolicy

Vår position på marknaden innebär storskalefördelar som vi måste ta vara på.

Därför är det också viktigt att våra inköp säkrar kundnyttan i lika hög utsträckning som våra resursbehov. Kvalitetskraven gäller allt från leveranssäkerhet till direktiv gällande miljö och etik. Något som naturligtvis flyter smidigast när duktiga inköpare samarbetar med konkurrenskraftiga leverantörer.

Som så ofta handlar det om att vara lyhörd för synpunkter och önskemål från både medarbetare och kunder. Något som kan innebära att vi hittar nya möjligheter att vidareutveckla såväl processer som produkter tillsammans med våra leverantörer.

JMs inköpspolicy (pdf) »

Miljökrav på Ramavtalspartners

En stor del av JMs miljöpåverkan sker via våra externa samarbetspartners som underentreprenörer och materialleverantörer. Med hjälp av JMs miljövarudatabas - vårt eget system för miljövärdering - kontrollerar vi konstant inköpt material. Kriterierna för det kemiska innehållet är utvecklade inom ramen för BASTA - byggsektorns gemensamma databas för att avveckla farliga ämnen.

Produkter som ingår i ett ramavtal genomgår denna granskning innan vi tecknar avtal. För ramavtalspartners görs också en miljöbedömning av företaget för att se till att dessa alltid har tillförlitliga rutiner för bland annat avfallshantering och dokumentation, samt att de även har ett internt miljöarbete. Ett krav är t ex att våra ramavtalspartners ska ha en egen miljöpolicy.

Jämför bostäder