For corporate info click here

Lågenergihus är JM-standard

Bättre isolerade väggar och energieffektivare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är JM-standard i Sverige sedan 2008. De första projekten stod klara för inflyttning under hösten 2009.

All projektering av bostäder som JM initierat i Sverige sedan 2008 har skett utifrån JMs koncept för lågenergihus. Lågenergihus är hus som väsentligt underskrider myndigheternas gällande krav för energibehov under driftskedet. JMs lågenergihus har exempelvis energieffektivt klimatskal (väggar, fönster, tak och golv) och genomtänkta installationslösningar, bland annat återvinning av värmen i frånluften och individuell mätning av varmvatten.

Vi bedriver en kontinuerlig produktutveckling och förbättrar årligen våra hus energiprestanda genom olika åtgärder, bland annat har vi infört energieffektivare fönster i flerbostadshus samt väderprognosstyrning på uppvärmningen. Ambitionen är att vara ledande på att bygga lågenergihus i alla våra projekt – inte bara i enstaka pilotprojekt. De projekt med flerbostadshus som vi nu startar kommer att ha en energianvändning på 40–70 kWh/kvm och år. Läs mer om vår energiklassning

Dessa åtgärder innebär minskade uppvärmningskostnader för våra kunder och minskade koldioxidutsläpp. Bostäderna är dessutom byggda för att underlätta en hållbar livsstil – med bland energisnåla vitvaror, vattensnåla installationer och genomtänkta utrymmen för källsortering.

 

 


  

 

Jämför bostäder