For corporate info click here

Ekonomi och styrning

I den framväxande moderna staden skapas förutsättningar för både social och ekonomisk utveckling för samhälle, näringsliv och invånare.

JM skapar i sin bostadsutveckling förutsättningar för människor att leva i moderna bostäder med en liten negativ miljöpåverkan, ett rikt socialt liv, närhet till rekreation och grönområden samt goda kommunikationer till arbete och service. JM bygger på tillväxtorter där behoven av bostäder är som störst.

Läs mer om vad vi arbetar med:

Samhällsengagemang
Människan i fokus
Livskraftigt företag

Jämför bostäder