For corporate info click here

Svanenmärkta bostäder

JM har alltid jobbat med att bygga hållbart. År 2018 började vi även miljömärka våra nya bostäder med den nordiska märkningen Svanen. Det gör oss till det första nordiska byggbolag som Svanenmärker hela sin produktion av bostäder i hela koncernen: Sverige, Norge och Finland. I våra hus skrivs historia.

Att JMs hus är miljömärkta innebär att Svanens organisationer i Sverige, Norge och Finland granskar och verifierar att JM uppfyller högt ställda miljökrav. Märkningen gäller alla bostäder som började projekteras, det vill säga planeras, från och med den 1 januari 2018.

Eftersom JM har haft ett metodiskt miljöarbete sedan början på 1990-talet har tidigare byggda bostäder i stort sett samma miljö- och energiprestanda. Syftet med miljömärkningen är att JMs mångåriga arbete för frisk miljö och hållbar utveckling ska bli synligare för bostadskunderna.

Att vi nu uppfyller alla krav för Svanenmärkningen är bra för miljön, klimatet och inte minst för dem som ska flytta in i våra bostäder. De här fördelarna innebär det att bo i ett Svanenmärkt hus från JM:

Hälsosam innemiljö

I Norden tillbringar vi ungefär 90 procent av vår tid inomhus. En stor del av Svanenmärkningen handlar om att skapa en hälsosam innemiljö. Det innebär att husen är byggda i robusta och sunda byggmaterial. Därför är byggskivor, parkettgolv, isolering, färg, lim och fogmassor fria från miljö- och hälsofarliga kemikalier. Svanen kontrollerar dessutom att JM bygger fuktsäkert med minimal risk för mögelskador och att husen har en bra och funktionstestad ventilation. 

Låg energianvändning

Ända sedan 2008 har JM byggt hus som använder 25 procent mindre energi än kraven i Boverkets regler. Våra Svanenmärkta hus är naturligtvis också energieffektiva, vilket minskar både driftskostnad och klimatpåverkan.

Bostäderna har energieffektiva vitvaror. Kranar och duscharmaturer sparar på vatten utan att försämra funktionen när man tvättar händerna eller duschar. Belysningen i allmänna utrymmen samt utomhus är behovsstyrd. 

Hållbart skogsbruk

Virket i våra Svanenmärkta byggnader kommer från hållbart skogsbruk. Vi tillåter inte virke impregnerat med svamp- och bakteriedödande medel. Dessutom arbetar vi fokuserat med att minska, återvinna eller återanvända vårt byggavfall, så att så lite som möjligt ska gå till spillo.

Leva miljövänligt

Vi vill att det ska vara lätt att leva på ett hållbart sätt i våra hus. Därför är alla bostäder förberedda för källsortering. Flerbostadshus har dessutom ett miljörum för återvinning av fler material, ljuskällor, elektronik och batterier. Parkeringsplatserna är förberedda för installation av laddstolpar för elbil, var tionde parkeringsplats har laddstolpe redan vid inflyttningen. Cykelparkeringen placeras under tak.

Läs mer om Svanenmärkta bostäder.

Jämför bostäder