For corporate info click here
05

fredag

juni

2020

Ny betong ger mindre utsläpp av klimatgaser

Idag fortsätter JM att testgjuta med nya betongblandningar som ger lägre utsläpp av klimatgasen koldioxid. År 2030 ska JMs utsläpp från byggverksamheten vara nära noll.

Tillverkningen av betong ger idag stora utsläpp av koldioxid. Men som byggmaterial är betong utmärkt, det är robust, dämpar ljud bra och ger en jämn och behaglig inomhustemperatur. Om det är förenligt med vårt klimatmål vill vi gärna fortsätta att bygga med betong.

– Vi testar oss fram bland olika nya betongblandningar, vi vill ha så låg påverkan på klimatet som möjligt men inte tumma på kvaliteten. Det går många rykten om den så kallade miljöbetongen, som ger lägre utsläpp av koldioxid. Därför undersöker vi kvaliteten genom att gjuta med traditionell betong och miljöbetong i olika delar av samma hus, säger Eva Lindqvist, miljö- och hållbarhetsspecialist på JM.

Den senaste testgjutningen gör vi i projekt Havreflingan i Järfälla, i samarbete med företaget Betongindustri. I trapphus fem gjuts det med vanlig betong och i trapphus sex med miljöbetong, för att enkelt kunna jämföra skillnaderna.

Det JM mäter är betongens torktider, hållfasthet, konsistens, kvalitet. Vi beräknar även klimatvinst. Efter genomförda gjutningar intervjuas betongarbetarna vad de har för upplevelse av betongen ur arbetsmiljösynpunkt.

Målet är att utveckla ett koncept för miljöbetong som kan införas inom hela JMs produktion. Det är tillverkningen av cementen till betongen som har mest klimat- och miljöpåverkan. Koldioxiden frigörs delvis ur kalken när den bränns samt bildas från förbränningen av de fossila bränslen som används under processen.

Företaget Betongindustri har ersatt en del av cementen i sin blandning, som därför innehåller 15 procent slagg från en masugn. Det ger en minskning av koldioxidutsläppen med ungefär 10 procent. Men betongbranschen har nya recept på gång som minskar utsläppen med upp till 70 procent.

JMs klimatmål är att ha utsläpp nära noll senast 2030. Med i vår beräkning är utsläppen från bränsleanvändning, inköpt energi, persontransporter, transporter av material, arbetsmaskiner, våra bostäders energianvändning de första två åren samt utsläppen från de byggmaterial som vi kan påverka. 

Jämför bostäder