For corporate info click here
11

torsdag

juni

2020

JM inviger första Svanenmärkta husen i Norge

Idag inviger JM sina första Svanenmärkta flerbostadshus i Norge, Presterødalléen. Det miljömärkta projektet är det första i en övergång till 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Norge, Sverige och Finland.

– Att vi valde att Svanenmärka hela koncernens bostadsproduktion är ett naturligt steg på vägen till att bli marknadsledande inom hållbara bostäder, säger Martin Asp, vd för JM Norge.

Med tårta och talkshow om hållbarhet inviger JM projekt Presterødalléen i Norges äldsta stad Tønsberg. De fyra flerfamiljshusen har totalt 41 lägenheter med äganderätt och ligger på en höjd med utsikt över havet.

Projektet är det första av en rad Svanenmärkta bostäder som JM ska bygga i Norge. Ytterligare 28 miljömärkta projekt byggs eller planeras i städer som Oslo, Bergen, Trondheim, Larvik, Porsgrunn och Sandefjord. Samtliga av JMs bostadsprojekt efter dessa kommer också att vara Svanenmärkta.

I Norge har byggandet av Svanenmärkta hus ökat med mer än 700 procent mellan åren 2018 och 2020, delvis på grund av JMs projekt. Miljömärkningen innebär att Svanens organisation granskar och intygar att JM uppfyller högt ställda miljökrav.

Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats så att de inte innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier. Svanen har också kontrollerat att JMs kvalitetssäkrade byggprocess innebär minimal risk för att regn blöter ner byggmaterialet så att det uppstår mögelskador. Husen ska också ha en bra och funktionstestad ventilation.

Byggnaden ska även leva upp till tuffa krav på låg energianvändning. Svanen ställer även krav som ska stimulera användandet av förnybar energi och gröna innovationer. Svanens organisation kontrollerar byggnaden på plats innan huset får sin godkända certifiering.

Jämför bostäder