For corporate info click here
16

tisdag

juni

2020

Finlands första Svanenmärkta bostadshus byggt av JM

Höghuset Höyhensaari i stadsdelen Böle i Helsingfors blir Finlands första Svanenmärkta bostadshus. Projektet är inledningen på en övergång till att bygga 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Sverige, Norge och Finland.

– Det känns jättekul att vi är det första företaget som säljer Svanenmärkta bostäder i Finland och att Höyhensaari blir JM-koncernens andra färdigställda Svanenmärkta projekt, säger Johan Skoglund, koncernchef på JM.

JM Finland har byggt huset Höyhensaari, som därmed blir Finlands första Svanenmärkta hus där man kan köpa bostäder med äganderätt. De första bostadskunderna flyttade in i huset i maj.

Miljömärkningen innebär bland annat att huset uppfyller Svanens krav på husets och vitvarornas energieffektivitet, avfallssortering, träråvarans ursprung och byggmaterial utan giftiga ämnen. Vikt läggs även vid ventilationen och fuktsäkert byggande, så att Höyhensaari ska ha en frisk innemiljö.

– Svanenmärkt byggande är på stark uppgång men de tidigare objekten är huvudsakligen offentliga byggnader. Nu ser vi Svanenmärket även på den privata marknaden i "vanliga" hus. Från att ha pilottestats blir det här nu det nya normala. Vi är stolta över att få förverkliga den här visionen tillsammans med JM Finland, säger Riikka Holopainen, verkställande direktör för Miljömärkning Finland, som förvaltar Svanenmärket.

Holopainen anser att det har stor betydelse att hus som Höyhensaari nu finns på den privata bostadsmarknaden i Finland.

– Många konsumenter gör redan miljömedvetna val i vardagen. Nu är det även möjligt i samband med livets större investeringar som bostadsköp, säger hon.

Markus Heino, vd för JM Finland, ser ett växande intresse hos konsumenterna att känna till produkternas ursprung och klimatpåverkan. Det gäller även bostadsköpare, anser han.

– De boende i Höyhensaari känner till och är medvetna om att materialen i bostaden har kontrollerats så att de inte innehåller miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det här är unikt i Finland, säger Markus Heino, vd för JM Finland.

Jämför bostäder