For corporate info click here
28

fredag

augusti

2020

Byggande befriar städerna från gifter

JMs experter kontrollerar alltid om marken vi ska bygga på innehåller miljö- och hälsoskadliga föroreningar. Varje år undersöker de och åtgärdar föroreningar på en yta motsvarande 20 fullstora fotbollsplaner. Hanteringen är komplicerad och dyr men innebär en stor samhällsnytta. 

17

onsdag

juni

2020

Eldriven hjullastare starkare och bättre för klimatet

JM testkör en eldriven hjullastare som är bättre både för klimatet och arbetsmiljön. Hjullastaren är en del av utvecklingsprojektet Fossilfri Byggarbetsplats, ett samarbete mellan JM och maskinuthyraren Cramo. 

16

tisdag

juni

2020

Finlands första Svanenmärkta bostadshus byggt av JM

Höghuset Höyhensaari i stadsdelen Böle i Helsingfors blir Finlands första Svanenmärkta bostadshus. Projektet är inledningen på en övergång till att bygga 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Sverige, Norge och Finland. 

11

torsdag

juni

2020

JM inviger första Svanenmärkta husen i Norge

Idag inviger JM sina första Svanenmärkta flerbostadshus i Norge, Presterødalléen. Det miljömärkta projektet är det första i en övergång till 100 procent Svanenmärkta bostäder i alla länder JM är verksamt i: Norge, Sverige och Finland. 

05

fredag

juni

2020

Ny betong ger mindre utsläpp av klimatgaser

I dag fortsätter JM att testgjuta med nya betongblandningar som ger lägre utsläpp av klimatgasen koldioxid. År 2030 ska JMs utsläpp från byggverksamheten vara nära noll. 

Jämför bostäder