For corporate info click here

valberedning för jm ab inför årsstämman 2020

Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses per den 31 juli 2019 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2020 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: åtta ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Olav Line, Eva Nygren, Thomas Thuresson och Annica Ånäs samt nyval av Camilla Krogh.

Camilla Krogh är norsk medborgare och civilingenjör från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har en Executive MBA från Norges handelshøyskole. Hon är sedan 2018 anställd i OBOS-koncernen där hon för närvarande arbetar som VD för Construction City Eiendom och för Ulven AS. Innan dess har Camilla Krogh varit verksam inom Skanska i 18 år, bland annat som styrelseledamot för Skanska Sverige AB och Skanska Norge AS.

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:
· Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
· Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL
· Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
· Anders Algotsson, AFA Försäkringar
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2020 på bolagets huvudkontor i Solna.

Instruktionen för valberedningen

 

 

Jämför bostäder