For corporate info click here

Valberedning Årsstämma 2019

Valberedningen i JM AB inför årsstämman 2019 beslutade föreslå årsstämman följande beträffande styrelsens sammansättning.  

Antal ledamöter i styrelsen: sju ordinarie ledamöter. 

Valberedningen föreslog omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslog vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs.

Valberedningen var sammansatt enligt följande:
• Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
• Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL
• Hans Ek, SEB Investment Management
• Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB


 

Jämför bostäder