For corporate info click here

Extern revisor

Årsstämman 2019 beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper till slutet av årsstämman 2020.

Koncernens arvode och kostnadsersättningar till revisorer, SEK m 

PricewaterhouseCoopers AB 2018  2017
Revisionsuppdrag 4,6 4,5
Skatterådgivning 0,1 0,2
Övriga tjänster
1,4 0,9
Summa 6,1 5,6

Jämför bostäder