For corporate info click here

Extern revisor

Årsstämman 2020 beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper till slutet av årsstämman 2021.

Koncernens arvode och kostnadsersättningar till revisorer, SEK m 

PricewaterhouseCoopers AB 2019  2018
Revisionsuppdrag 4,7 4,6
Skatterådgivning 0,1 0,1
Övriga tjänster
1,4 1,4
Summa 6,2 6,1

Jämför bostäder